Wirtaus paljastaa yrityksen todellisen tilanteen.

Tieto

Ennen kuin voi hutkia, pitää tutkia. Missä yritys menee nyt, mikä on sen nykytila? Kaivetaan totuus esiin ja varmistetaan, että data on vedenpitävää - vasta tämän jälkeen käynnistetään kehitys- ja strategiatyö.

Tieto-vaiheen tuotos: tiedämme miten yritys toimii nyt, mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja mitä esteitä on tavoitteisiin pääsemisen tiellä.

Toiminta

Tiedämme nyt luotettavan tiedon ja yhteisten keskustelujen perusteella lähtötilanteen, joten on aika sopia yhdessä tarvittavat kehittämistoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden vaikutusta tulokseen seurataan selkeillä ja yksinkertaisilla Wirtaus-mittareilla ja tarvittaessa suuntaa korjataan matkan varrella.

Toiminta-vaiheen tuotos: tulokset paranevat ja yrityksen suunta on kääntynyt selvästi kohti toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Wirtaus vie kehitystoimintaa oikeaan suuntaan.
Wirtaus mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Tasapaino

Toiminta-vaiheessa löydetyn oikean suunnan varmistamiseksi jatkossa on kehittämistoimintaa seurattava ja tarvittaessa ohjattava. Hyvät käytännöt tulee saada juurtumaan yrityksen päivittäiseen arjen toimintaan.

Tasapaino-vaiheen tuotos: varmistetaan, että liiketoiminta on kestävällä pohjalla pitkälle tulevaisuuteen eikä kehitysprojekti jää kananlennoksi.

Yhteys

Wirtaus auttaa kehittämään yritystoimintanne tuloksia.

Laitetaanko yhdessä tieto virtaamaan, tuotanto rullaamaan ja tulokset puhumaan puolestaan?

Jukka Väätti
+358 45 134 1433
jukka@wirtaus.fi

Lasse Hyny
+358 50 501 9733
lasse@wirtaus.fi

Wirtaus-palvelun avulla yrityksen avainhenkilöt saavat selkeän näkemyksen yrityksen nykytilasta, pääsevät tekemään tavoitteisiin tähtääviä oikeita toimenpiteitä ja seuraamaan tuloksia Wirtaus-mittariston avulla. Tiedosta toimintaan ja kestäviin tuloksiin!