Make business flow with software.

Wirtaus®-ratkaisut

Kun tietotekniset ratkaisut sisältävät vain oleellista tietoa, ne helpottavat työtä ja viestintää sekä avaavat uusia mahdollisuuksia.

Wirtaus®-ratkaisut suunnitellaan tarpeita vastaaviksi.

Räätälöidyt selainpohjaiset ohjelmistot

Sujuvaan työntekoon ja tiedon hallinnointiin.

  • mm. laite-, tilaus- ja asiakastiedot
  • seuranta ja hallinnointi
  • yhteiskäyttö
  • raportointi

Järjestelmäintegraatiot ja tiedonsiirrot

Monipuoliset tiedonsiirtomahdollisuudet virtaviivaistavat prosesseja.

  • oikea tieto oikealle käyttäjälle oikeaan aikaan
  • tieto kulkemaan eri järjestelmien välillä
  • keskeiset tiedot koontina yhteen paikkaan

Mittaristot toiminnan johtamisen tueksi

Olennaiset tiedot yhdellä silmäyksellä.

  • visualisoitua dataa tietojärjestelmistä
  • toiminnan ohjaukseen ja seurantaan
  • päätöksenteon tueksi